www.cnsyz.com
ENG
 
 

CBB65
CBB60
CBB61
CD60
 
联系我们
  地址:浙江温岭市大溪镇良山工业区(凌霄酒店后面)
电话:0086-576-86321998
传真:0086-576-86321633

 
  www.cnsyz.com
www.xrcapacitor.cn
E-mail:sanying@cnsyz.com
 
Certification
Companies related certification
 
新容电气 > 在线反馈
 
在线反馈

台州新容电气有限公司
地址:浙江温岭市大溪镇良山工业区(凌霄酒店后面)
电话:0086-576-86321998
传真:0086-576-86321633

Web: www.cnsyz.com ; www.xrcapacitor.cn
Email: sanying@cnsyz.com Copyright © 2011-2014
TAIZHOU XINRONG Electric Co., Ltd